WiFi der virker
Prisberegner

Beregning

  • Lav densitet: Områder i huset kan være helt uden dækning
  • Mellem densitet: Områder i huset kan have lavere dækning, dog ikke dårlig dækning
  • Høj densitet: Alle områder i huset har fuld signal

Pris

Inkl. momskabeltræk
Prisen er vejledende

Info

I prisen er der beregnet accesspoint(s) og meter kabel.
Kabeltræk er ikke inkluderet i prisen, men vi afleverer gerne kabel på forhånd så du kan spare penge ved selv at trække kablet.

Accesspoints leverer bedst signal hvis de monteres i loftet. Alternativt kan de monteres i uudnyttet loftsrum, hvis det ønskes.
Det anbefales dog altid at montere dem i loftet.
Har du brug for et tilbud, eller flere oplysninger? Ring +45 69 15 10 00